Tourtocht

De Nationale Oldtimerdag kent een voor de deelnemers verrassende toertocht met een lengte van ruim 60 km. Daarnaast is er ook een korte route voor de deelnemers met een voertuig van het bouwjaar tot 1918.

Aanvang van de tourtocht is 11:30 uur.

Route Tourtocht

Via Googlmaps

De lange route via de telefoon: Klik hier

De verkorte route via de telefoon: Klik hier

Via onderstaande instructies

36e editie Nationale Oldtimerdag – zondag 19 juni 2022

Op het opstelparcours wordt stapvoets gereden ! Alle verkeersregels en -tekens zijn tijdens de rit van toepassing. Houdt u aan de aangegeven maximum snelheid. De autodreven binnen de bebouwde kom van de stad hebben een aantal ‘verborgen’ radarcontroles. Elke deelnemer rijdt de toertocht op eigen risico en voor eigen verantwoording. Sommige aanwijzingen kunnen kilometers uit elkaar liggen. In dat geval blijft u altijd de doorgaande weg volgen. De straatnaamaanduidingen staan op blauwe borden, vermeldt op lantaarnpalen of op borden in de berm aan de rechter kant van de weg. Enkele route aanduidingen staan op ANWB-wegwijzers. Op enkele plaatsen in de route zijn er verkeersdrempels. Wees voorzichtig en passeer ze stapvoets. Blijf altijd uw eigen route volgen en laat u niet in de war brengen door oldtimers die op de route in tegengestelde richting rijden.

De organisatie wenst u een prettige en veilige rit toe ! Geniet van de oer-Hollandse polder weidsheid. Bij pech kunt u de ANWB bellen: 088-2692 888

Routebeschrijving:

START – Lelybaan hoek Schoonzicht – voor het gastenpaviljoen terras van restaurant ‘De Rede van Bataviahaven’

Het appartementencomplex met uitzicht op het Markermeer is ontworpen door de Luxemburgse architect Prof. Robert Krier van het in Berlijn gevestigde Bureau Rob Krier & Christoph Kohl. Krier werkte ook aan de havenfronten van Kopenhagen en San Sebastian. Het 2e complex (Schoonzicht) is recent opgeleverd.

Bocht naar rechts (VOC-Weg)
Let op! Verkeer uit parkeergarage aan uw linkerhand heeft voorrang!


  • Kleine rotonde 2e afslag (Museumweg)
  • Grote rotonde 2e afslag (Houtribdreef)
  • Rotonde 1e afslag (Westerdreef)
  • Rotonde 1e afslag (Visarenddreef)
  • Bocht naar links (Houtribweg)

Passage Dieselgemaal Wortman en de Noordersluis

Het dieselgemaal Wortman is één van de drie gemalen dat werd gebruikt bij het droogmaken van de polder Oostelijk Flevoland. In gebruik gesteld in november 1956.De vier centrifugaal Stork pompen leveren een maximum capaciteit van 2.000 m3 per minuut. Het gemaal is vernoemd naar dr. ir. Hendrik Wortman, directeur van de Dienst Zuiderzeewerken (1919-1929). Op de zuidwestgevel is een beeldhouwwerk geplaatst van beeldend kunstenaar Paul Grégoire.

De schutsluis Noordersluis is de toegang vanuit het Markermeer naar de vaarweg door Oostelijk Flevoland en werd gebouwd tussen 1953 en 1956 naar een ontwerp van waterstaatkundig architect Dirk Roosenburg. De sluis heeft een verval van 6 meter(!), is 8.5 meter breed, 65 meter lang en kan schepen tot 600 ton schutten. Het gemaal en de sluis zijn gemeentelijke monumenten.


Rotonde 1e afslag (vervolg Houtribweg)


Passage Werkeiland Lelystad Haven

De bouw van het werkeiland midden in het IJsselmeer (werktitel Perceel P) startte in 1950. In het voorjaar van 1956 verschenen er Zweedse houten barakken voor het personeel van de Dienst Zuiderzeewerken. De barakken hadden dienst gedaan in Zeeland als opvang voor bewoners na de Watersnoodramp van 1953. Het stenen kamp werd gebouwd voor het personeel van het gemaal, de politieagent, de sluiswachter en andere uniformdragers. Ook was er een kerkzaal en een ziekenzaal. De voormalige personeelskantine en de naast gelegen voormalige personeelsverblijven vormen nu Hotel Pension ‘De Lange Jammer’.


Rotonde 1e afslag (Oostvaardersdijk)


Rotonde 2e afslag (Knardijk)


De dijk is de aangelegde waterkering tussen de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. U ziet hier recreatieplas ‘Het Bovenwater’ en de Oostvaardersplassen. Een natuurgebied dat grote bekendheid kreeg door de tv-serie ‘De Nieuwe Wildernis’ en in zijn geheel tot de gemeente Lelystad behoort. In het gebied grazen edelherten, wilde Konik paarden en Zweedse Heck runderen. Verder huizen er onder meer lepelaars, aalscholvers, zeearenden, vossen en wilde hazen.


2e afslag links (bij hm-paaltje 19.4) (Torenvalkweg)


We rijden door het bosgebied Hollandse Hout, een uitgestrekt openbaar toegankelijk bosgebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Geplant bos op nauwelijks 30 minuten fietsen vanaf de stad.


Passage Palazzo

Het winkelcentrum Palazzo, met een enigszins mediterrane uitstraling, kent winkels met volumineuze goederen zoals bouwmaterialen, rijwielen, slaapcomfort, meubels, sanitair en keukens. Het geheel is in een cirkel gebouwd met binnenin parkeervoorzieningen, horeca en wandelpromenade.


Eerst met de bocht mee naar rechts en dan einde weg rechts (Larserdreef)


Weg vervolgen richting Harderwijk  (Larserdreef)


Rechtsaf bij 3e verkeerslichten (na ca. 2,5 km) (Meerkoetenweg)


Passage BoerKok

De horecagelegenheid en zaalverhuur voor ontvangsten en feestelijkheden werkt nauw samen met agrarische ondernemers uit de directe omgeving en uit andere delen van Flevoland. Zo is er een samenwerking met de stichting ‘De Lelystadse Boer’ die dagelijks verse producten aflevert uit de melkveehouderij, kippen- en kalverfokkerij, akkerbouw en uit de fruitkwekerijen. Eén dag per jaar gaan leerlingen van de basisscholen zelf met de hand producten oogsten (op basis van een lespakket) op een aangrenzende akker en verwerken het daarna onder het motto ‘Van zaadje tot soep’.  Het bedrijf is een originele historische aardappelbewaarschuur, gebouwd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP).


Rotonde 2e afslag (Meerkoetenweg)


Bij verkeersbord ‘Doodlopende Weg’ links af (Knarweg) (bordje ontbreekt)


Links af (Eendenweg)


Passage Lelystad Airport en Aviodrome

Lelystad Airport was in de jaren ’80 van de vorige eeuw een grasveld in gebruik voor sproeivliegtuigen met gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. Daarna is het ontwikkeld tot een vliegveld voor sportvliegtuigen en het kleine internationale zakenverkeer. De luchthaven is eigendom van de Schiphol Groep. In de laatste jaren is zowel het vliegveld als de directe omgeving ingericht voor het afwikkelen van vliegverkeer met chartertoestellen voor vakantievluchten. Daarin is inmiddels ruim € 200 miljoen geïnvesteerd. Het wachten is op de definitieve goedkeuring om vakantievluchten te gaan uitvoeren. Zowel Provinciale Staten van Flevoland als het gemeentebestuur van Lelystad hebben daar als direct betrokkenen in grote meerderheid mee ingestemd. Internationaal vrachtvervoer en nachtvluchten zijn niet toegestaan. De luchthaven is niet geschikt voor intercontinentaal vliegverkeer.

Het Aviodrome is het enige luchtvaartthemapark dat ons land rijk is. Eigenaar Libema Vrijetijdsparken schenkt op een museale en attractieve wijze aandacht aan de luchtvaarthistorie in ons land waarin Fokker een vooraanstaande rol speelde.


Voor hen die vanaf dit punt de ‘verkorte route’ willen volgen, zie vervolg op de onderaan deze routebeschrijving (vrije keuze)Lange Route

Voorbij Tango 1e rechts (dat is vlak voor de kruising Larserweg) (Larserpad)


Vogelweg oversteken (Larserpad)


Pijlstaartweg oversteken (lastig te zien vanwege hoge gras) (Larserpad)


Rechts af (Vleetweg)


Over Larsersluis (Vleetweg)


Het polderlandschap is op meerdere plaatsen gestoffeerd met de ontwikkeling van natuurgebieden. In deze toertocht passeert u o.a. het Knarbos, de Wildwallen, Larserbos en het Natuurpark Lelystad. Alle terreinen zijn in beheer bij het Flevo Landschap.


Links af (Kuilweg)


Einde weg rechts af (Rietweg)


Links af (Larserringweg)


Passage Natuurpark

Het Natuurpark Lelystad, ontwikkeld door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) in samenwerking met Diergaarde Artis, biedt onderdak aan Pater Davidsherten, elanden, ooievaars, otters, Przewalskipaarden, wisenten en everzwijnen. Een park met een uitgestrekt wandel- en fietspadennet, een restaurant met groot buitenterras en het heeft jaarlijks de muzikale manifestatie ‘Uitgast’ op haar terrein.


Aan het eind van deze weg links af (Dronterweg)


Rotonde 2e afslag (Dronterweg)


Rotonde 1afslag (Oostranddreef)


Links af (Kustendreef)


Rotonde 2e afslag (Lindelaan)


Bocht naar links (Zuigerplasdreef)


U passeert het kantoorgebouw van het Waterschap ‘Zuiderzeeland’ met voor het gebouw een kunstwerk van kunstenaressen Hilde Kanselaar en Rijna Makkinga. Het zijn negen waterspuitende kokkels van glanzend roestvrij staal. Bij duisternis worden ze van binnenuit verlicht. De kokkels staan symbool voor de omschreven hoofdtaken van een waterschap.


Rotonde 1e afslag (Ziekenhuisweg)


Passage Medisch Centrum West

Het huidige St. Jansdal Ziekenhuis bood in de jaren ’80 van de vorige eeuw als Zuiderzeeziekenhuis onderdak aan de wekelijkse spraakmakende en populaire tv-serie ‘Medisch Centrum West’, uitgezonden door de TROS. De serie met hoge kijkcijfers liep drie jaar achtereen met in totaal 100 afleveringen.

De Zilverparkkade is ontworpen door een aantal jonge Nederlandse architecten met o.a. Erick van Egeraat, René van Zuuk en Bjarne Mastenbroek. Zo ontstond een mini-skyline onder impulsen van landschapsarchitect Prof. Adriaan Geuze, die brak met de modernistische bouwstijl van het stadscentrum.


Rotonde 1e afslag (Middendreef)


Passage station Lelystad Centrum

Het station Lelystad Centrum is de halteplaats voor de Intercity verbinding tussen Den Haag-Schiphol-Amsterdam-Zwolle. Het gebouw is een ontwerp van architect Peter Kilsdonk en voorzien van twee eilandperrons met een glazen overkapping en een ruime entreehal met enkele bijpassende winkels en een wisselkantoor.

U passeert de monumentale Rechtbank Lelystad, ontworpen door architect Cees Dam Jr. en het Provinciehuis van Flevoland met de glazen koepel van de Statenzaal. Flevoland is de 12e en jongste provincie van ons land, officieel geproclameerd door Koningin Beatrix in 1986.


Rotonde 2e afslag (Visarenddreef)


Rotonde 1e afslag (Westerdreef)


Rotonde 2e afslag (links voorsorteren) (Houtribdreef)


Rotonde 2e afslag (links voorsorteren) (Museumweg / VOC-Weg)


FINISH (Lelybaan)


Plaats innemen op eigen startnummer  

  

Verkorte Route

Voor de kruising met de Larserweg links af (Larserpad)


Einde Larserpad – oversteken (Larserpoortweg)


U passeert het studiocomplex van Omroep Flevoland waar tevens Radio Lelystad is gehuisvest.


Einde weg naar rechts en bij de verkeerslichten links af (Larserweg)


U passeert het nieuwe Van der Valk Hotel Lelystad met zowel links als rechts van de weg ooievaarsnesten in de hoogspanningsmasten.


Eerste afslag rechts  – richting Dronten


Einde weg bij verkeerslichten links (Oostranddreef)


De woonstate ‘In de Wolken’ is gerealiseerd in samenwerking met RTL 4 (het toenmalige gelijknamige tv-programma), de gemeente Lelystad en bewoners die ieder hun eigen ontwerp welstandsvrij konden bouwen.


Op 2e rotonde tweede afslag (Oostranddreef)


2e afslag links af (Kustendreef)


Op rotonde 1e afslag (Zuigerplasdreef)


Op rotonde 2e afslag (Agorabaan)


U ziet het oranjekleurige Agora Theater. Een ontwerp van architect Ben van Berkel (UN Studio’s Amsterdam), die bekend is geworden door zijn aansprekende producten als de Erasmusbrug in Rotterdam, Het Valkhof Museum in Nijmegen en het Mercedes Benz Museum in Stuttgart (D).


Op rotonde 1e afslag (Stationsdreef)


Op rotonde 2e afslag (links voorsorteren) (Houtribdreef)


Op 2e rotonde recht uit (links voorsorteren) (Museumweg)


Entree opstelparcours (VOC-Weg)


Finish parcours oprijden om op uw eigen startnummer te gaan staan

 

 

                             

 

La Belle Epoque

De 5e editie van de ‘Belle Epoque’ belooft opnieuw een succes te worden. De periode van 1890 tot 19...

Editie 2023

LEES MEER

75 jaar Ferrari

Het geesteskind van Enzo Ferrari EEN WELVERDIENDE TERUGBLIK OP HET BEGIN VAN EEN ITALIAANS TOPMERK ...

Editie 2023

LEES MEER

70 jaar Chevrolet Corvette

Een sportwagen vernoemd naar een oorlogsschip 70-JAAR CHEVROLET CORVETTE GAAT NIET ONOPGEMERKT VOOR...

Editie 2023

LEES MEER

100 jaar Rolls Royce Model 20

Dezelfde luxe maar een maatje kleiner ROLLS ROYCE 20 VERZEKERDE HET VOORTBESTAAN VAN HET BEDRIJF D...

Editie 2023

LEES MEER

Editie 37

Uitslag Prijs Auto Winnaar All over Vredestein Trophé Aston Martin DB4 1960 Hehenkam...

Editie 2023

LEES MEER

Roaring Twenties

‘The Roaring Twenties’ in het middelpunt van de schijnwerpers De periode van 1920 tot aan de Wallst...

Editie 2023

LEES MEER

Programma

18 juni 2023 Het programma van de Nationale Oldtimerdag kent een vaste opzet. Na binnenkomst staan ...

Editie 2023

LEES MEER

Tourtocht

De Nationale Oldtimerdag kent een voor de deelnemers verrassende toertocht met een lengte van ruim 6...

Editie 2023

LEES MEER

Optredens

De 37ste editie van de Nationale Oldtimerdag heeft naast ruim 400 mooie oldtimers ook een erg aantre...

Editie 2023

LEES MEER

Links en media

  • Historie
  • Persberichten
  • Foto rapportages

Social media

   

 

 

  

  

Nationale Oldtimerdag Lelystad (St. Mobiel Erfgoed Fleur de Lis)
Spuiweg 42 | 8243 PW  Lelystad | 0320-
KVK-nummer: 69870659 | BTW-nummer: NL858045722B01

Log In or Sign Up

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.